تصاویر منتخب

نظرسنجی

عملکرد معاونت پژوهشی را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

نظر شما در ارتباط با وب سایت چیست؟

 

پژوهشکده شیلات و علوم مرتبط Fisheries Research Institute

پروژه های انجام شده و در حال انجام

           Evaluation the water channel MENIKH (Korramshahr city)          COMPLETION-

Trout culture in the winter at the shrimp ponds (ABADAN CHOEBDE)    COMPLETION-

Evaluation stors Pampus Argenteus (Persian gulf)      COMPLETION-

Optimize nutrition in pomfret fish      COMPLETION-

Study systematic chenges in the Stromateidae (Persian gulf)      COMPLETION-

Evaluation stors Prown- Penaedae (Persian gulf)      COMPLETION-

Evaluation stors Croaker fish (Persian gulf)       ONGOING-

 


(1396/07/29 12:15)[ تعداد مشاهده : 370 ]
رئیس پژوهشکده

رئیس پژوهشکده: دکتر شهرام فرقانی

شماره تماس: 00989021212535

ایمیل: shahramf@live.com

 

Head of the institute: Dr. Shahram Forghani

 

 

Phone number: +98 9021212535

 

E-mail: shahramf@live.com


(1396/07/27 20:59)[ تعداد مشاهده : 352 ]
تعداد اعضاء هیات علمی و نیروی متخصص:The Faculty members and specialist forces

 

 

اعضاء هیات علمی و نیروهای متخصص پژوهشکده:

 

در حال حاضر پانزده (15) نفر دانشیار و استادیار که سه نفر بصورت تمام وقت و بقیه به صورت مدعو از شیلات ایران، تحقیقات شیلات ایران و سایر دانشگاهها می باشند.

 

 

و تعداد نود (90) نفر کارشناس ارشد و کارشناس به صورت پروژه ای با پژوهشکده همکاری می کنند.

 

 

 

 

 

 

The Faculty members and specialist forces

 

At the moment members are 15 associate Professor and assistant Professor, there are three full-time and the rest are part-time from Iranian Fisheries, Iranian Fisheries Research and other Universities. and cooperate 90 Master and Expert as a Project


(1396/07/27 19:49)[ تعداد مشاهده : 382 ]
1
کلیه حقوق این پورتال متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان می باشد.